Processos judicials

Preparem els processos de costat amb el client

Àmbit:

Actuem davant de tota mena d’instàncies, com ara tribunals internacionals i europeus, Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, tribunals superiors de justícia, audiències provincials, Tribunal Econòmic-Administratiu i jutjats de primera instància i instrucció.

Actuació en:

 • processos sobre herències: reclamació de legítimes, llegats, fideïcomisos, impugnació de valors, càlculs de patrimonis hereditaris, anul·lacions de testaments
 • filiació, adopcions, incapacitacions
 • litigis sobre contractació civil i mercantil: reclamacions de quantitat, compliment i incompliment de contractes, indemnitzacions contractuals, etc.
 • conflictes sobre immobles: compravendes, arrendaments (LAU 1964, Decret Boyer, LAU 1994), comunitats de propietaris, desperfectes constructius, etc.
 • responsabilitat civil: reclamacions per negligències mèdiques, d’altres professionals, responsabilitat patrimonial contra l’Administració, indemnitzacions per accidents de trànsit, laborals, casolans, etc.
 • assegurances: compliment de prestacions contingudes en pòlisses
 • consumidors i usuaris
 • conflictes sobre contractes d’agència, distribució, franquícies, etc.
 • competència deslleial, expedients de defensa de la competència
 • dret bancari i financer: reclamació de participacions preferents, obligacions subordinades, swaps, etc.
 • conflictes societaris: reclamacions entre socis, responsabilitat d’administradors i directius, impugnació d’acords socials, etc.
 • insolvències empresarials, procediments concursals i reconeixement i recuperació de crèdits en el concurs
 • propietat industrial i intel·lectual, productes defectuosos, noves tecnologies, etc.
 • judicis hipotecaris, canviaris i procediments especials
 • exequàturs i procediments de reclamació europeus i internacionals

< Tornar

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.