Arbitratge i mediació

No hi ha millor acord que el que controlen o concerten les pròpies parts en conflicte

Àmbit:

L’arbitratge és la gran solució a la lentitud de la justícia. Quan el que preval és la rapidesa en la resolució, cada vegada més important en el dia a dia dels negocis, l’acord de les parts, ja sigui previ o un cop aparegut el conflicte, de sotmetre les seves controvèrsies a arbitratge aporta rapidesa i especialització. L’encariment de la justícia n’ha apropat considerablement els costos.

La mediació cada vegada adquireix més importància en tots els àmbits, no tan sols en el familiar. En aquest sentit, la mediació dels conflictes esdevé una forma avançada i madura perquè les parts trobin per si mateixes la manera de resoldre les seves diferències. Les futures relacions de les parts enfrontades resultaran especialment afavorides per aquest procés, que el mediador dirigeix de manera neutral.

El “mediarb”: la nostra experiència i capacitat en els dos àmbits ens permet proposar una tercera via molt interessant, que consisteix en la mediació entre les parts que es porta a terme davant d’un sobre tancat que conté el laude (decisió arbitral) pres pel mediador, en funcions d’àrbitre. Si la mediació no conclou amb èxit, es fa valer el laude emès.

< Tornar

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.