sentencia-tribunal-img-1

Fi de les diferències entre residents comunitaris i no comunitaris, en el règim de tributació de l’impost de successions i donacions

12 febrer, 2019

El Tribunal de Justícia de la UE amb la seva sentència de 3 de Setembre de 2014 (assumpte C-127/12), va declarar contrària la legislació espanyola reguladora de l’Impost Successions i Donacions (ISD) al Dret Comunitari, per tractar de forma diferent als subjectes passius de l’ISD,…

Llegir més [+]

Legado-ajuar-hereditario

Injustícies del sistema tributari: La inclusió dels llegats a la base de càlcul de l’aixovar domèstic.

17 juliol, 2018

Què passa quan una persona mor i deixa una herència de 3 M €, però 2 M € d’aquesta herència el constitueix un llegat especial a favor d’una persona que no és ni hereu ni legitimari? Qui paga el Aixovar? L’article 15 de la Llei…

Llegir més [+]

división de la propiedad horizontal y la simultánea extinción del condominio

La polèmica de la doble tributació per la divisió de la propietat horitzontal i la simultània extinció del condomini.

10 juliol, 2018

Hi ha moltes discrepàncies entre la Direcció General de Tributs, el Tribunal Suprem i els Tribunals Superiors de Justícia, sobre com ha de tributar una escriptura per l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en què es formalitzen simultàniament la divisió de la propietat horitzontal i l’extinció del…

Llegir més [+]

control-fronteras

Les multes per l’efectiu no declarat a la frontera són excessives.

11 juny, 2018

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que multar amb fins al doble de l’import no declarat és excessiu. La normativa espanyola de Transaccions Exteriors, especialment el Reglament relatiu a l’entrada i sortida de diners per frontera, estableix la confiscació, excepte un…

Llegir més [+]

Costas-Procedimientos-Administrativos

Possible imposició de costes en via administrativa, des de l’1 de gener de 2018.

19 febrer, 2018

El passat 30 de desembre es va publicar en el BOE el Reial decret 1073/2017 de 29 de desembre que, entre altres qüestions, modifica el contingut de l’article 51 del Reglament General Tributari, sobre costes del procediment, que fins ara era inaplicable per falta de…

Llegir més [+]

Responsable-fiscal-no-residente

El responsable fiscal del no resident no sempre és voluntari: alguns advertiments.

15 gener, 2018

Aquest és un tema espinós i al que no es dedica sovint la suficient atenció, ja que un mandatari de bona voluntat -o un professional poc cautelós- pot arribar a respondre de qüestions que no tenia previstes en el moment d’acceptar l’encàrrec. En aquest article…

Llegir més [+]

Comision_Europea

La Unió Europea ha elaborat una llista negra de paradisos fiscals.

2 gener, 2018

Fins ara, cada Estat de la UE establia pel seu compte la llista de Països considerats com ‘paradisos fiscals’. A Espanya, l’última llista es va promulga mitjançant el Reial Decret 1080/1991, en el qual s’enumeren ni més ni menys que 48 territoris, actualitzat pel Reial…

Llegir més [+]

Nuevos supuestos de información fiscal obligatoria

Nous supòsits d’informació fiscal obligatòria:

14 novembre, 2017

El passat 30 d’agost es va publicar l’Ordre Ministerial pel qual s’aprova el nou MODEL 232 d’informació d’operacions vinculades i operacions amb territoris considerats Paradisos Fiscals. Mitjançant l’esmentada Ordre es trasllada aquesta obligació d’informació de la declaració de l’Impost de Societats (Model 200) a aquest…

Llegir més [+]

Novedades Fiscales

Darreres novetats sobre declaracions fiscals informatives anuals

6 novembre, 2017

Ens ha arribat de la AEDAF (Associació Espanyola De Assessors Fiscals) una nota informativa que, pel seu interès, els transcrivim: “El Projecte d’Ordre pel qual es modifiquen els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347, contemplava el seu avenç per a les…

Llegir més [+]

texto leyenda

Inconstitucionalitat de la Regularització Fiscal

12 juny, 2017

Difonem un primer comentari d’urgència sobre la Sentència del Tribunal Constitucional de 8 de juny de 2017 declarant la inconstitucionalitat i nul·litat de la Disposició Addicional Primera del RDLEY 12/2012 que va regular la regularització fiscal a través de la Declaració Tributària Especial (DTE), coneguda…

Llegir més [+]

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.