Quin és el valor real de l’immoble objecte de transmissió a l’efecte de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials?

13 setembre, 2018

Pot aquest valor ser diferent del que determinaria l’Administració Tributària segons el mètode de valoració a través de coeficients multiplicadors sobre el valor cadastral assignat a l’immoble?

D’acord amb art. 10 de LTPOAJD, la base imposable de l’Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses (ITP) està constituïda pel valor real del bé transmès i, segons l’art. 57.1 LGT, el valor real de l’immoble transmès es determina aplicant un coeficient multiplicador sobre el valor cadastral assignat a l’immoble.

Però, què hem de fer quan realment l’immoble que adquirim té un preu inferior al que s’obté segons mètode de valoració a través de coeficients multiplicadors sobre el valor cadastral que se li ha assignat? Quin és valor que hem de declarar en el model 600? ¿L’import efectivament pagat o el valor que li donaria l’Administració en cas d’una comprovació?

D’acord amb la Sentència del Tribunal Suprem de 2 de juliol de 2018, el valor que hem de declarar és el valor real efectivament satisfet, que, per la seva banda, pot ser inferior al valor determinat per l’Administració, atès que “el valor real és aquell que pactarien dos subjectes de dret independents en un context de mercat lliure i aquest està condicionat, òbviament, per circumstàncies de diversa magnitud i significació i, entre altres, la severa i perllongada crisi econòmica patida des de la segona meitat de la dècada anterior, la qual que vol dir que el valor real, lluny de ser immutable, pot variar en funció del caràcter temporal, espacial o altres a què es refereixi. “

Valor_Real_ITP_Impuesto_Transmisiones

D’altra banda, el Tribunal Suprem determina que el mètode d’aplicació de coeficients abstractes sobre el Valor Cadastral és un mètode legal, però no un mètode idoni, per la seva abstracció, per establir el valor real. Així mateix, el TS estableix que l’Administració no pot invertir la càrrega de la prova, és a dir que no pot obligar el contribuent a provar que el valor comprovat obtingut per ella no es correspon amb el valor real, sinó que és ella la que ha de justificar per què no accepta el valor declarat i provar que el preu declarat no correspon al efectivament satisfet o que no correspon al valor real.

Atès que la càrrega de la prova recau sobre l’administració, el contribuent no està obligat legalment a justificar que el valor declarat de l’immoble coincideix amb el valor real, però, si està disconforme amb la taxació de l’administració pot valer-se de qualsevol prova admissible en dret, sent una d’elles la taxació pericial contradictòria.

Si vostè té dubtes perquè ha comprat un immoble i ha de liquidar ITP, però el preu pel qual l’adquireix és inferior a l’import que s’obtindria aplicant-li el coeficient multiplicador sobre el valor cadastral, pot contactar amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-li.

Dimitrichka Anghelova – Advocada

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.