Tribunal Suprem: L’Impost d’AJD de la constitució d’hipoteques és a càrrec del consumidor.

5 març, 2018

Arran de la sentència del Tribunal Suprem, de 23 de desembre de 2015, per la qual, entre d’altres, analitzava l’abusivitat de la clàusula que atribuïa totes les despeses de la constitució d’una hipoteca al consumidor, la interpretació dels jutjats ha estat variada, el que creava inseguretat i diferències de criteri, extrem que ja vam posar de manifest en anteriors articles.

Això creava confusió en les expectatives dels possibles afectats, que hem notat per les consultes rebudes al respecte. Conscients d’això, en tot moment hem mantingut una postura prudent, seguint els criteris dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, que al final han resultat ser coincidents amb els del Tribunal Suprem.

En definitiva, el Tribunal Suprem ha aclarit en dues resolucions que l’Impost d’Actes Jurídics Documentats derivat de la constitució d’una hipoteca és una despesa que deu assumir el consumidor, ja que aquest és el subjecte passiu de l’impost, de manera que es manté en la línia de la jurisprudència constant del mateix Tribunal Suprem, en la seva Sala Contenciosa Administrativa.

Impuesto ADJ Constitución de Hipotecas

En quant a les altres despeses notarials, el Tribunal Suprem aclareix que s’abonarà per parts iguals, entre l’entitat bancària i el consumidor.

Encara no tenim els textos de les resolucions, però el mateix Tribunal Suprem, en nota de premsa, ha avançat aquest criteri establert en elles, de manera que, en el moment en què es publiquin, en farem una anàlisi més concret.

Atès que, en la majoria dels casos, la despesa de més quantitat en el moment de constituir una hipoteca és precisament l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, i que les altres despeses han de ser abonades per parts iguals, abans d’emprendre una reclamació únicament per aquests conceptes, recomanem prèviament un estudi de la seva viabilitat.

Com sempre, en el nostre despatx podrà realitzar un estudi del seu cas particular i determinar la conveniència d’una reclamació judicial. Si ho desitja pot utilitzar l‘àrea de contacte i atendrem la seva consulta.

 

David Roca
Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.