Setembre: reiniciant l’activitat amb ànim i novetats

5 setembre, 2018

Ens despertem després de l’estiu amb un nou govern en ple funcionament, que sol ser sinònim de novetats legislatives. Encara caldrà esperar per veure i poder estudiar canvis concrets, però ja despunta un canvi en els tipus de la renda, i són d’esperar altres modificacions en l’àmbit social, encara que la temperatura política actual distraurà bastant de qüestions prosaiques.

Calendario Actualidad 2018

Reiniciem el curs escolar amb unes interessants sentències del Tribunal Suprem, amb criteris sobre els increments de valor per a l’aplicació de l’Impost de Plusvàlua, l’Impost de Transmissions Patrimonials i Impost sobre Béns Immobles; i uns interessants estudis, tot això recent, sobre la possible responsabilitat de l’Estat per la concessió del Benefici de Exoneració del Passiu Insatisfet a un concursat, davant del fiador que va haver d’afrontar el deute del concursat i no la pot repetir.

També ens arriben les ultimes peticions de decisió prejudicial plantejades per diversos tribunals espanyols al Tribunal de Justícia de la Unió Europea; ens ha cridat l’atenció la que consulta sobre la interacció entre pensions cobrades en diferents Estats membres a l’efecte de càlcul dels mínims, perquè el Tribunal Suprem acaba de ratificar la doctrina del Tribunal Europeu sobre compatibilitat de diferents prestacions en diferents estats membres; així doncs, és un tema que està en la palestra.
També ens ha cridat l’atenció la consulta sobre la legalitat de la necessària restricció d’horari i sou per accedir a la conciliació familiar, així com una consulta sobre les condicions de transparència de l’índex IRPH a les hipoteques, qüestió que ha estat molt debatuda aquests últims mesos.

Així doncs, estarem molt atents a les respostes que es donin a aquestes consultes per poder informar-los i, mentrestant, anirem desgranant les novetats ja rebudes i les altres que anem rebent, per anar-les exposant setmanalment, com tenim per costum.

Bon reinici, doncs, i quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta, per a això pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Juan Núñez – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.