Regularització tributària completa i models 770 i 771

29 setembre, 2020

El Codi Penal sanciona el delicte fiscal, en la modalitat bàsica, amb una pena de presó d’un a cinc anys i una multa de sis vegades la quantitat defraudada. Perquè hi hagi delicte fiscal es necessita una defraudació per part del contribuent d’una quantitat superior a 120.000 euros. Doncs bé; el 3 de juny, l’ordre HAC / 530/2020 ha aprovat dos models tributaris: el model 770 i model 771, a fi d’evitar incórrer en delicte fiscal si l’obligat regularitza voluntàriament la seva situació tributària.

Per a això, serà necessari el reconeixement total del deute tributari mitjançant la liquidació de l’impost que es pretengui regularitzar, amb els seus corresponents interessos de demora i recàrrecs meritats. A tot això, cal afegir que l’ingrés i el reconeixement del deute han de ser abans que se’ls hagués notificat l’inici de les actuacions per part de l’òrgan corresponent.

L’ordre ministerial només serà aplicable als tributs susceptibles d’autoliquidació. La resta de tributs estaran subjectes al règim aplicable de les declaracions tributàries.

Per a què serveix el model 770?

Bàsicament, per a l’autoliquidació dels interessos de demora i recàrrecs de la quota que prèviament hem autoliquidat amb el model corresponent a l’Impost regularitzat.

I el model 771?

La finalitat d’aquest model és l’autoliquidació d’aquells tributs quan el model d’autoliquidació no està disponible a la Seu electrònica de l’AEAT.

Si, per exemple, voldríem regularitzar el tercer trimestre d’IVA de 2017, hauríem de presentar la corresponent autoliquidació d’aquest trimestre amb el seu model d’IVA, però si aquest model d’autoliquidació no estigués disponible a la Seu de l’AEAT, s’hauria de tramitar el trimestre d’IVA amb un model 771. A més, caldrà presentar el model 770 pels interessos i recàrrecs.

D’aquesta forma s’aconsegueix el reconeixement i ingrés del total del deute tributari per part de contribuent, evitant incórrer en el delicte fiscal.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Anastasia Rogovyk – Dept. Fiscal

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.