Què és la llei Crea i Creix?

13 octubre, 2022

La Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses va ser publicada l’anterior 29 de setembre de 2022 al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la qual entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació.

La Unió Europea (UE), per fer front a la recuperació de la seva economia, va establir plans anomenats NextGenerationEU, que dotarà els Estats membres, en els propers set anys, de fons de la Unió Europea per recolzar la recuperació. En aquest context, Espanya ha aprovat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a través del qual vol recuperar l’economia dels efectes provocats per la pandèmia. D’aquí neix la Llei La Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses.

Amb la introducció d’aquesta Llei es pretén, per una banda, facilitar la creació de noves empreses i, d’altra banda, reduir les traves a què s’enfronten les empreses en el seu creixement, ja siguin per origen regulatori o financer per aconseguir un increment de la competència en benefici dels consumidors, de la productivitat, de la resiliència de les empreses i de la capacitat per crear llocs de treball de qualitat.

Una de les modificacions a la Llei de Societats de Capital (LSC), és la supressió de l’exigència de 3000 euros de capital social mínim (establert a l’article 4 apartat primer de la LSC), a les societats limitades, vigent fins ara , ja que té l’objectiu de promoure la creació d’empreses mitjançant l’abaratiment dels costos de constitució. Però perquè això sigui possible i, mentre el capital social no arribi a la xifra de 3.000 euros, s’aplicaran les regles següents:

S’haurà de destinar a la reserva legal una xifra almenys igual al 20 per cent del benefici que fins a aquesta reserva juntament amb el capital social arribi a l’import de tres mil euros

En cas de liquidació, voluntària o forçosa, si el patrimoni de la societat és insuficient per atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de tres mil euros i la xifra del capital subscrit.

Encara que es presenti com una modificació de la regulació existent, la Llei de Societats de Capital, concretament a l’article 62 apartat 2 LSC, ja estableix que no cal acreditar la realitat de les aportacions dineràries en la constitució de societats de responsabilitat limitada, si els fundadors manifesten en l’escriptura que respondran solidàriament davant de la societat i davant dels creditors socials de la seva realitat.

Per acabar, es deroga el títol XII de la LSC, relatiu a la societat limitada nova empresa. En el moment que es va posar en marxa el 2003, va suposar un avenç significatiu en el procés de constitució de societats en associar-se al sistema CIRCE i DUE. Avui dia, els seus avantatges en quant a la rapidesa de constitució i l’existència de certs requisits han estat superats per l’aplicació del DUE de la societat limitada ordinària.

La realitat és que ha tingut molt poc èxit. Veurem aquesta nova.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, podeu utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la vostra consulta.

Ainoa Moreno – jurista

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.