Nous ajuts per als autònoms fins al pròxim 31 de gener de 2021

5 octubre, 2020

El Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació inclou nous ajuts als autònoms. Els autònoms que s’hagin vist afectats en tota la seva activitat per raó d’una decisió administrativa relacionada amb el Covid, que els impedeixi desenvolupar la seva activitat, podran accedir a aquestes noves prestacions extraordinàries.

Per poder accedir a aquesta prestació, els autònoms hauran d’estar afiliats al RETA i al corrent de pagament de les seves quotes. L’afiliació ha de ser anterior als últims 30 dies.

La prestació consistirà en el 50% de la base cotitzada i el pagament de les ulteriors quotes queda exonerat, sense que això deixi de comptar com a període cotitzat.

L’acord permetrà mantenir les pròrrogues concedides per la reducció d’activitat que s’hagin sol·licitat, si es mantenen les condicions per a això durant la resta de l’any (la qual cosa és evident a la vista de la causa per la qual es concedeix aquesta prestació)

També es concedeix la prestació en les mateixes condicions als que no haguessin cotitzat el mínim necessari quan els seus ingressos no superin el salari mínim interprofessional.

També s’inclou als treballadors autònoms de temporada, sempre que s’hagin cotitzat almenys quatre mesos entre juny i desembre dels dos últims anys i no superar 23.275 euros d’ingressos durant 2020 (gairebé dues vegades el salari mínim interprofessional). En aquest cas la prestació serà del 70% de la base de cotització.

La sol·licitud ha de presentar-se dins dels primers 15 dies d’octubre, perquè la durada de la prestació sigui de quatre mesos. En cas de presentar més tard, la prestació començarà el primer dia del mes següent a aquell en què s’hagués presentat la sol·licitud, finalitzant igualment el 31 de gener.

Francament, l’exigència de que s’estigui al corrent dels pagaments sembla especialment dura, ja que els que demanin l’ajuda portaran mesos amb importants dificultats; addicionalment cal considerar que les bases de cotització no acostumen a ser molt elevades, ja que eleven considerablement les quotes, de manera que aquest 50%  pot convertir-se en una quantitat minse.

Tot i que les condicions per a la concessió d’ajudes fins ara no han estat molt benèvoles, s’indica que la meitat d’ells han rebut prestacions extraordinàries. És d’esperar que aquesta prestació que s’ha posat en marxa ara, tingui igual o major abast.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Juan Núñez – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.