Nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles a Catalunya

1 octubre, 2021

La Generalitat de Catalunya posa en marxa la recaptació del nou impost sobre les Emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció Motora (IEDC) corresponent a l’exercici 2020. El gravamen del tribut varia en funció dels grams de diòxid de carboni emès per quilòmetre , i es gestiona mitjançant padró que és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Aquest nou tribut ho hauran d’abonar a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, que siguin titulars d’un vehicle i tinguin el seu domicili fiscal a Catalunya o bé, en cas de ser persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, i tenir el seu domicili fiscal fora de Catalunya, tinguin en ella un establiment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que estiguin domiciliats a Catalunya.

Per contra, no estan subjectes a l’impost els vehicles 100% elèctrics, així com els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3.5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones.

També hi ha bonificacions que s’apliquen a aquest impost, per exemple, si es domicilia el pagament del rebut s’aplica una bonificació de el 2% de la quota íntegra, així com els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100%.

Per accedir al padró del nou impost i veure si el vehicle en qüestió està gravat amb el present impost, es pot accedir mitjançant identificació digital o idCAT mòbil o amb NIF i matricula, a la pàgina web de l’Agència Tributària Catalana.

El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat d’excepcions i es merita l’últim dia del període impositiu, és a dir, 31 de desembre. En el cas d’haver adquirit un vehicle nou a meitat de l’exercici 2020 l’impost s’ha de prorratejar en funció dels dies que és propietari del vehicle. En canvi si ha adquirit un vehicle usat (segona o ulterior transmissió) a meitat de l’exercici, l’import total de l’impost el paga el titular a 2020.12.31.

A partir del mes d’octubre de 2021 es rebrà una notificació al domicili fiscal del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés. El període de pagament es fixa entre el1 i 20 de novembre.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Anastasiya Rogovyk Assessora fiscal.

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.