Mesures covid 19: ajornament del pagament d’impostos

16 març, 2020

El passat 13 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19.

Aquest Reial decret llei conté tres grups de mesures que tenen com a objectiu: i) Reforçar el sector sanitari; ii) Protegir el benestar de les famílies; i iii) Donar suport a les empreses afectades, en particular, les del sector turístic i les pimes.

Centrant-nos en aquest tercer grup, el capítol IV de Reial decret llei conté mesures de suport financer transitori, l’objectiu és mitigar i prevenir el possible impacte econòmic negatiu en petites i mitjanes empreses i autònoms.

Amb aquesta finalitat, per evitar possibles tensions en tresoreria que puguin experimentar aquests col·lectius, es proposa una flexibilització en matèria d’ajornaments d’impostos.

Contingut de les mesures

 • Deutes ajornables

Seran ajornables les corresponents a aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des del 13 de març de al 2020 (data d’entrada en vigor d’el Reial decret llei) i fins al dia 30 de maig de 2020, el que afectaria a les declaracions del primer trimestre i a les mensuals de febrer, març i abril.

Es fa extensible l’ajornament a:

 • Deutes per retencions o pagaments a compte.
 • Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.
 • Les derivades de tributs han de ser legalment repercutits (IVA).
 • Àmbit subjectiu

Podran sol·licitar l’ajornament dels deutes, les persones físiques o jurídiques quan el volum de facturació en l’any 2019 no sigui superior a 6.010.121,04 euros.

 • Import dels deutes ajornables

Podran ser ajornables, sense necessitat d’aportar garanties, aquells deutes que l’import no excedeixi de 30.000 euros, d’acord amb el que estableix l’article 2 d’Ordre HAP / 2178/2015, de 9 d’octubre..

 • Condicions de l’ajornament
 1. El termini serà de sis mesos.
 1. No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

L’AEAT acaba de penjar a la seva pàgina web, les Instruccions provisionals per a sol·licitar ajornaments d’acord amb aquest Reial decret llei en els següents termes:

Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut de Reial decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d’ajornaments incloses en el mateix, han de procedir d’acord amb les següents instruccions:

 1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l’opció de “reconeixement de deute”.
 2. Accedir al tràmit “Presentar sol·licitud”, dins l’apartat d’ajornaments de la seu electrònica de l’AEAT, en el següent link:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml

 1. Omplir els camps de la sol·licitud.

En els camps referits a identificació de l’obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no hi ha cap peculiaritat.

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el Reial Decret Llei de prestar especial atenció als següents camps:

 • “Tipus de garanties ofertes”: marcar l’opció “Exempció”.
 • “Proposta de terminis; nº de terminis “: incorporar el número “1”.
 • “Periodicitat”: marcar l’opció “No procedeix”.
 • “Data primer termini”: s’ha d’incorporar la data corresponent a explicar un període de sis mesos des de la data de fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació (per exemple, l’autoliquidació mensual d’IVA MOD 303 del mes de febrer venç el 30 de març, de manera que la data a incloure seria 2020.09.30).
 • MOLT IMPORTANT: Addicionalment, en el camp “Motiu de la sol·licitud” s’ha d’incloure l’expressió “Ajornament RDL”..

Incorporar aquesta redacció en el camp de text és d’especial transcendència per a la correcta tramitació de la sol·licitud mentre es concreta per part de l’AEAT un procediment definitiu durant el període en què té efectes el Reial Decret.

 1. Presentar la sol·licitud, pressionant la icona “Signar i enviar”.

L’Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web que ampliarà els terminis en els procediments tributaris mitjançant un canvi normatiu imminent.

Per la seva banda, tant la Hisenda Foral de Guipúscoa com la Hisenda Foral d’Àlaba han decidit modificar i ampliar els terminis per a la Campanya de Renda 2019, davant la situació generada per l’extensió del coronavirus.

Durant l’estat d’alarma, es suspenen totes les actuacions judicials i administratives, així com els terminis i termes processals i administratius, que es reprendran un cop finalitzi aquesta situació excepcional. Així mateix, els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si escau, de les pròrrogues que es adoptessin.

En aquest sentit, la mateixa Agència Tributària ha publicat al seu WEB el següent:

Les Oficines de l’AEAT estaran TEMPORALMENT TANCADES PER A L’ATENCIÓ PRESENCIAL causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant RD 463/2020, la disposició addicional tercera estableix la SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS.

No us preocupeu si té algun tràmit pendent.

L’Agència Tributària és conscient d’aquesta situació.

A més, s’està tramitant una norma legal tributària amb l’ampliació dels terminis per realitzar tràmits.

Si té cita pendent, podrà obtenir més endavant una nova cita.

Per a qualsevol informació addicional pot accedir a: www.agenciatributaria.es

També pot trucar als telèfons: 901 33 55 33 i 91 554 87 70.

DISCULPI LES MOLÈSTIES ”

Pel que fa als terminis per a presentació i liquidació dels impostos (amb independència del seu pagament) queda per aclarir si aquests també estan suspesos. Amb aquesta publicació transcrita, entenem que aquest serà l’objecte de la norma legal tributària que anuncien s’està tramitant, i que, al nostre entendre, hauria d’abastar tant les gestions presencials com les electròniques, sent aquesta última la via obligatòria per a tota empresa.

Aclarirem aquesta qüestió en els propers dies.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Cristina Burguera  Abogada

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.