L’advocat davant de les noves tecnologies; ens poden substituir?

5 juliol, 2022

Avui dia sembla imprescindible que l’advocat es recolzi en la tecnologia per oferir una bona atenció al client.

Però la realitat és que, sembla que, com a efecte primordial, la tecnologia aconsegueix abaratir els costos, augmentant la rapidesa en la resolució dels assumptes, la qual cosa resulta imprescindible per ser competitius davant un mercat cada vegada més agressiu.

Precisament, la tecnologia aporta, en gran part, estandardització, cosa que no és necessàriament sinònim de millor atenció al client: cal incorporar altres qualitats, com l’analítica predictiva que aporta la intel·ligència artificial, i preveu el resultat del conflicte sobre la base de l’estudi , a velocitat digital, dels resultats anteriors de conflictes similars.

La tecnologització dels serveis jurídics no és una tasca fàcil: la reestructuració i la formació dels equips per atendre les necessitats dels clients i les millores en els processos de solució d’assumptes són essencials per afrontar la transformació digital del sector legal.

Implica també un canvi en la percepció de l’advocat i els nous perfils relacionats amb la gestió de processos i obliga a canviar la manera de treballar.

Això suposa un important repte, però cal si es vol romandre al mercat.

Ja fa molts anys que un cèlebre advocat ja mort deia que els advocats (lawyers) acabaríem sent LEAyers (Legal Engineering Applicators), és a dir, “aplicadors d’enginyeria jurídica.

La veritat és que la idea, si més no a mi, no em va semblar excessivament atractiva, però ja la tenim aquí. Els avenços sovint no han servit només per millorar els serveis, sinó per augmentar el ritme de treball reduint el capital humà i els preus.

En conseqüència, qualsevol que no segueixi sigui aquest camí deixarà de ser competitiu ja que no podrà respondre amb eficàcia, velocitat i novetat als requeriments dels clients, en la mesura que ho faran els qui s’hagin adaptat.

Al marge de tot això, han sorgit, a més, companyies de Legal Tech, que fan del funcionament per processos informàtics, la seva raó de ser. Això requereix un nou perfil d’advocat, que entengui de Blockchain, de criptomonedes, de contractes intel·ligents i d’automatització de processos.

Les funcions dels professionals de l’advocacia estan canviant per adaptar-se als nous temps: els advocats s’estan veient obligats a adquirir noves habilitats, i els despatxos han de prioritzar la incorporació d’aquests instruments i aprofitar aquesta introducció per crear seqüències que evitin errors i pèrdues de temps.

De la mateixa manera que la majoria de les indústries han procedit a robotitzar una gran part dels seus processos, l’advocacia no ha de ser menys. L’advocacia peca de tradicional, però s’ha de despullar d’aquell tarannà i d’aquella etiqueta, i s’ha d’adaptar als temps.

Ara bé, substituir-nos? Jo recordaria que una màquina, entre un rellotge aturat i un que endarrereix una mica, prefereix l’aturat, perquè fa l’hora exacta dues vegades al dia. És possible que l’avenç en aprenentatge per algorismes de les màquines faci que ja no arribi a aquesta conclusió tan poc deductiva, però en dret, si les persones no tinguessin l’última paraula, tindríem una justícia estàtica i ancorada en el passat, que és de on es nodreixen les prediccions.

Juan Núñez – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.