La quarta pròrroga dels ERTES i noves normes de concurs: el ‘Pre-pack’.

2 febrer, 2021

Vist que la situació de pandèmia no remet i obliga a mantenir les mesures adoptades que aprofundeixen en la crítica situació de l’economia, s’ha promulgat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual s’estableix la pròrroga de tots els ERTO de força major vigents basats en causes relacionades amb la situació pandèmica, que s’havien previst per cobrir tot el període temporal comprès per la durada del segon estat d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre. La pròrroga s’estableix fins el proper 31 de Maig.

Es manté, per a aquelles empreses que s’acullin a les ampliacions de termini, la prohibició de repartiment de dividends en l’exercici fiscal en què es mantinguin els ERTES, amb la coneguda limitació d’aquesta prohibició a aquelles societats que tinguessin més de cinquanta treballadors a la data de 29 de febrer de 2020. Com ja s’havia previst anteriorment, aquesta limitació no permetrà l’exercici del dret de separació del soci que preveu la Llei de societats de capital per  aquesta causa.

El final de la pandèmia i la tornada a la normalitat depèn -VACUNA a part- de la responsabilitat de la població, que en part s’obstina a moure pels llocs més amuntegats, en organitzar festes clandestines i reunions familiars excessives …

L’ampliació dels ERTO soscava mes a mes els fons públics; malauradament no hi ha sortida, ni mesura substitutòria fins que no tornem a regenerar ocupació. A més, com vam comentar en el nostre últim post (Els fons que per fi arriben de la UE), sembla que els fons europeus es van dedicar a grans projectes de futur per a reactivació d’una economia amb major valor afegit, sobre el que ja hi ha hagut veus discrepants que protesten que no es destinin a ajudar a la població que ho necessita avui.

Perquè la pregunta és, doncs, d’on sortiran els fons públics necessaris per més ICO i més ERTO? L’endeutament actual és ja enorme.

Mentrestant, no hi ha ajuda directa suficient per als actuals ranquejants negocis. I al costat de la cursa cap endavant d’endarrerir els concursos (veure el nostre Post Plans de rescat dels sectors més afectats …), sorgeixen noves mesures per anar avançant i preparant el terreny a les empreses en dificultats: davant la prevista allau de concursos a finals de març, els nostres jutjats han ideat introduir a Espanya el mecanisme previ a la declaració de concurs anomenat ‘pre-pack’ o ‘prepackaged’ concursal, sistema que no s’ha previst en el nostre país, però ja molt estès a Holanda o el Regne Unit, consistent en promoure, abans de la declaració de concurs, el desplegament d’un procés de recerca d’inversors i oferents de part o totes les unitats productives de l’empresa abocada al concurs, de manera que, mitjançant una gestió professional i eficaç, es puguin salvar tot o part de la seva activitat empresarial, i el major nombre de llocs de treball possibles.

Aquesta operació s’ha de dur a terme sota la supervisió d’un expert independent o administrador en matèria de reestructuració, que generalment serà el propi futur administrador que serà nomenat pel jutge competent del futur concurs, el qual s’implementarà immediatament després de la declaració del concurs els acord assolits per l’administrador, si els aprova.

De tots és sabut que en temes empresarials el temps és or i els negocis són com gelats, que es fonen mentre es discuteix sobre ells; així doncs, això proporciona la possibilitat d’una reacció immediata, abans que la declaració de concurs alenteixi tota actuació, i enfonsi el valor de les unitats productives, ja pel sol fet de l’entrada de l’empresa en concurs.

D’aquesta manera, també s’anticipen altres qüestions, com són la presa de contacte amb els creditors i la familiarització amb els detalls de l’empresa en qüestió, tot això amb la transparència necessària que li dona la supervisió per part de l’esmentat administrador i, finalment , del jutge.

Per sol·licitar el procés, caldrà haver complimentat degudament el formulari virtual publicat al portal de Canal Empresa de la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, als efectes d’informar i de publicitar les dades essencials de les unitats de negoci o actius en situació de crisi empresarial, i indicar els possibles inversors amb els quals s’hagi contactat o es pretengui contactar, a l’efecte d’interessar a les unitats productives.

Si és el cas, doncs, juntament amb la presentació del concurs s’exposaran les ofertes rebudes, que seguirà un breu tràmit d’audiència als creditors, perquè el jutge decideixi sobre la qüestió.

També el Govern, atiat pel Banc d’Espanya i el Tresor, està preparant una bateria de mesures per tallar els problemes de solvència. Noves mesures concursals vindran a agilitzar la liquidació de les empreses inviables per afavorir la recuperació de les viables. S’agilitzaran les exoneracions de deute, potenciant els acords extrajudicials de pagaments, avui gairebé sempre ineficaços.

Tant el pre-pack com aquestes noves mesures s’incardinaran en una més atrevida interpretació de la Directiva europea de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes de reestructuració empresarial (o fresh-start), que esperem aportin realment mecanismes resolutius.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Juan Núñez – advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.