La publicitat de la titularitat real de les societats s’accentuarà pròximament.

29 octubre, 2018

La Quinta Directiva de la Unió Europea per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, de 30 de maig de 2018, es fa ressò de la gran preocupació regnant pels últims atemptats soferts (Paris, Niça, Berlín, Brussel·les, Londres , Barcelona i Cambrils), i està decidida a endurir les mesures de vigilància, i una d’elles és la de millorar “la transparència de les societats i altres entitats jurídiques, fideïcomisos (” trust “) i instruments anàlegs”.

Per a això estableix que els registres públics han de tenir informació “suficient, exacta i actual” sobre la titularitat real de les societats, i permetre un accés públic a aquesta informació.

notario

Es recorda que ostenta la titularitat real “la persona o persones físiques que en darrer terme posseeixin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica o que, a través d’acords o disposicions estatutàries, exerceixin el control, directe o indirecte d’una persona jurídica”.
Si el primer titular fos també una persona jurídica, s’ha de consignar el titular real d’aquesta, i es continuarà la cadena cap amunt fins a arribar als titulars reals que ostentin el control en més d’un 25%.

La Directiva incideix en la necessitat que els “subjectes obligats” (les pròpies societats -per mitjà dels seus administradors-, entitats financeres, registres públics, notaris, advocats que prestin assessorament societari o immobiliari, agents immobiliaris, entre d’altres) obtinguem i custodiem aquestes dades, mantenint-los de manera “suficient, exacte i actual”.

Ja fa bastants anys que es recull aquesta informació per part d’empreses, professionals afectats, entitats financeres i notaris.

La novetat rau en l’accés públic a la informació que consti en els registres, que la Directiva conclou que “possibilita un major control de la informació per part de la societat civil, incloses la premsa o les organitzacions de la societat civil” ja que És novetat també que, de no haver titularitat real, per estar difuminat el capital en socis “la confiança dels inversors i del públic en els mercats financers depèn en gran mesura de l’existència d’un rigorós règim de divulgació que aporti transparència pel que fa a la titularitat real i les estructures de control de les societats “.
És novetat també que, de no haver titularitat real, per estar difuminat el capital en socis amb participacions menors, s’han de consignar les dades dels administradors de la societat final.

L’abast d’aquesta publicitat està per veure, i els seus efectes col·laterals poden resultar desconcertants (que tot un poble de s’assabenti de qui és l’amo de mig poble, és un efecte col·lateral que no té molt a veure amb la lluita contra el terrorisme …) .
Cal recordar, però, els recels que van provocar les primeres Directives de societats, allà cap als anys 70, que obligaven a dipositar els comptes anuals de les societats en el Registre Mercantil …

La Directiva ha d’estar transposada al nostre ordenament el 20 de gener de 2020.

Si té algun dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Juan Núnez – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.