La “necessitat” d’un manual de prevenció de delictes, i el seu desenvolupament.

14 maig, 2019

Hem parlat ja en diverses ocasions de la necessitat que les empreses incorporin pautes d’actuació ètiques i de compliment normatiu de conformitat amb el que estableix el Codi penal. Ara bé, l’establiment de pautes d’actuació ètiques i de compliment no inclou únicament el seu disseny complint estrictament amb el Codi penal. És a dir, es requereix l’adopció de comportaments tant subsegüents com conseqüents o complementaris d’aquell, per mitjà dels quals l’empresa instauri un estil de treball competitiu, però basat en comportaments lleials, prudents, ordenats, uniformes, informats, ecològics, justos i equitatius, responent a valors com serietat, comportament, transparència, integritat i joc net.

prevencion-delitos

En efecte, les mesures internes i de desenvolupament són imprescindibles per construir un Compliance que sigui capaç de projectar-se al mercat. En cas contrari, si únicament es té un model perfectament dissenyat però que no està  desenvolupat de polítiques, procediments i controls interns, es podria entendre que no és eficaç i que es tracta d’un paper o make up Compliance. Precisament en això va incidir la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat, que diu literalment així: “L’objecte dels models d’organització i gestió no és només evitar la sanció penal de l’empresa sinó promoure una veritable cultura ètica corporativa, de tal manera que la seva veritable eficàcia rau en la importància que tals models tenen en la presa de decisions dels dirigents i empleats i en quina mesura constitueixen una veritable expressió de la seva cultura de compliment. Els Srs. Fiscals analitzaran si els programes de prevenció establerts expressen un compromís corporatiu que realment dissuadeixi de conductes criminals”.

En aquest context, va suggerir recentment el magistrat del nostre Tribunal Suprem, D. Vicente Magro Servet, que les companyies asseguradores no haurien de subscriure pòlisses de Responsabilitat Civil professional i d’administradors i directius d’empreses que no tinguin Compliance Penal.

En el mateix sentit, comptem actualment amb nombroses sentències del Tribunal Suprem en relació amb la matèria, que destaquen que “Una bona praxi corporativa a l’empresa és la d’implementar aquests programes de compliment normatiu …” i que “És evident que el programa de compliment el que trasllada a l’administrador societari que té en ment realitzar aquest tipus de conductes és saber l’existència d’un control “.

Com es pot veure, comptar amb un Compliance penal o Model de Prevenció de Delictes es presenta com una necessitat avui dia. Ara bé, com s’ha indicat, perquè sigui realment eficaç, no s’ha de limitar l’empresa a adquirir un decàleg de bones intencions; sinó que ha d’implantar i desenvolupar mesures eficaces. Així doncs, després del plantejament de mesures, cal implantar-les, per exemple, per crear una correcta separació entre comptabilitat i tresoreria, controlar les compres i la selecció de proveïdors, prevenir la competència deslleial, ordenar la circulació de la informació, depurar la política de dades, protegir la propietat industrial pròpia i aliena, instaurar les polítiques mediambientals, vigilar les operacions susceptibles de provenir d’un blanqueig, evitar la corrupció entre particulars i regular els possibles conflictes d’interès, entre d’altres.

I ja no és acceptable considerar que, gràcies a la bona fe i integritat de les persones, els il·lícits no es produeixen. En la majoria dels casos, operar sota el principi de confiança és molt lloable; però les mesures i els controls han d’existir i hem de poder provar que existeixen, ja sigui davant d’un jutge o tribunal, o davant del mercat i socis de negoci.

En primer lloc, perquè, com diu el Magistrat D. Manuel Ruiz de Lara, l’establiment d’un Compliance penal i de mesures de control és “font de deure de responsabilitat dels administradors societaris, d’acord amb l’estàndard de diligència exigible d’un ordenat empresari “.

Però, a més, perquè, com suggereix el Sr. Vicente Magre, poden començar a haver-hi dificultats per assegurar possibles contratemps, i perquè, com ja es s´ha observat en bastants casos, empreses amb un protocol d’ètica ben implantat tenen, com a norma d’ètica, no treballar amb empreses que no tinguin protocols d’ètica, de manera que les empreses que no els tinguin entraran en un cert àmbit de marginalitat.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Juan Núñez – Advocat              

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.