L’especial vulnerabilitat, com ‘just títol’ per oposar-se a un desnonament d’habitatge

25 juny, 2019

El passat mes de novembre, l’Audiència Provincial de València (Res. 444/2018) va confirmar la desestimació de l’acció de desnonament per precari, ja que el demandat ostentava “just títol” per ocupar l’habitatge adquirit pel comprador.

vivienda

Aquesta resolució va passar mitjanament desapercebuda, i entenem que mereix un comentari al respecte per la seva singularitat i importància en futures situacions anàlogues.

En resum, una entitat bancària va procedir a l’execució hipotecària d’un habitatge, al que el propietari desposseït, per tal d’evitar el llançament, va sol·licitar se li reconegués trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat, i així ho va acordar el jutjat.

Adquirida la titularitat de l’immoble per aquesta entitat bancària, aquesta el va vendre, i el nou propietari va interposar un procediment de desnonament per precari contra l’ocupant (anterior propietari en situació de vulnerabilitat), per no tenir títol que emparés la seva possessió (ja que, de fet, no era ni propietari ni llogater).

Novament, doncs, es va acudir al Jutjat, que va haver de decidir si aquesta resolució de vulnerabilitat vinculava únicament a la relació amb l’entitat bancària, o si s’estenia al nou propietari. A més, aquesta resolució establia un termini, ja que obligava a mantenir l’estatus quo, és a dir, la protecció de l’ocupant vulnerable, fins a una data determinada.

 

El Jutjat va decidir que sí vinculava al nou propietari, tant durant la resta del termini establert -ja que, d’una altra manera, s’hagués evidenciat la incongruència d’una resolució contrària a l’anterior-, com més enllà d’aquest, ja que no havien variat les condicions de l’ocupant pel que fa a la seva situació de vulnerabilitat.

Apel·lada la sentència, novament l’Audiència Provincial de València va dictaminar sobre l’assumpte, mantenint el dret de l’ocupant, ja que el rellevant no és que el propietari ja no sigui una entitat bancària, sinó que l’ocupant té un “just títol”, constituït per la declaració de vulnerabilitat que havia estat objecte, no havent variat les condicions que havien servit de base per a aquest atorgament.

Així doncs, aquesta vulnerabilitat decretada anteriorment, sense que hagués millorat la situació de l’ocupant, s’havia convertit en un “just títol” mentre es mantinguessin les condicions, sense que l’Audiència entrés si més no a examinar -ja que es tractava d’una resolució ferma- , les condicions que van portar el jutge a concedir aquesta protecció, en ser, a més, una qüestió que havia de plantejar-se davant el jutjat que va tramitar inicialment l’Execució Hipotecària.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

David Ruperti  Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.