La conveniència de comptar amb un secretari de consell d´administració professional

5 novembre, 2018

La Llei de societats de capital va ser objecte d’una modificació al 2014 (Llei 31/2014) per millorar el govern corporatiu, en què es va incloure un article dedicat a les funcions i responsabilitats dels secretaris del Consell d’Administració.

Encara que aquest article està dedicat a les societats cotitzades, no per això suposa que els secretaris del Consell d’Administració no compleixin una important funció en la resta de les societats.

consejo-de-administracion

Els consells d’administració tenen una important responsabilitat pel que fa al compliment de la legalitat, ja que aquesta modificació del 2014 va incorporar normes de bon govern, a l’efecte d’evitar situacions de conflicte o incompatibilitats, millorar la transparència deguda i la correcta presa de decisions i documentació de les mateixes.

La correcta convocatòria i constitució dels Consells, la correcta conducció del debat, el seguiment i recompte de les votacions, la redacció de les decisions i dels vots discrepants, en cas que n´hi haguessin; el fidel reflex de tot això en les actes i l’expedició dels certificats corresponents als acords que s’hagin d’inscriure en el Registre Mercantil corresponent sembla tasca fàcil, però massa vegades la rutina porta al relaxament i a una documentació incompleta, que es troba a faltar quan sorgeix un conflicte.

El secretari professional aporta el seu coneixement de la legalitat per informar i guiar al Consell en l’elaboració de les seves decisions, tant pel que fa a les obligacions formals (presentació de comptes, reunions regulars, atorgaments de poders, renovació de càrrecs, etc.) , com en l’adopció de les decisions empresarials, per tal que aquestes responguin a un procés de decisió correcte (majories adequades, abstenció de consellers afectats, comprovació de la documentació prèvia a les decisions en els casos exigits, correcta i inequívoca plasmació dels acords).

Així doncs, considerem que nomenar secretari del Consell d’Administració a algú amb formació jurídica que exerceixi aquest càrrec de manera professional és recomanable en tot tipus de societats que tinguin aquest òrgan d’administració, ja que pot contribuir a evitar riscos i contratemps propis de la responsabilitat dels administradors i consellers en l’exercici del seu càrrec.

Si té algun dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Juan Núñez – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.