Les clàusules abusives en la contractació bancària es van acotant: ara l’índex IRPH

27 desembre, 2017

El 14 de desembre de 2017 el Tribunal Suprem va dictar l’esperada Sentència relativa a l’índex de referència de préstecs hipotecaris IRPH, on aquesta vegada (amb excepció de dos dels magistrats del TS) ha estimat el recurs interposat per Kutxabank entenent que els préstecs hipotecaris de interès variables referenciats a l’índex IRPH (en comptes del comú Euribor) no es poden considerar abusius.

¿Qué es el índice IRPH?

Què és l’índex IRPH?

El IRPH (Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris) és un dels indicadors que utilitzen les diferents entitats financeres per actualitzar el tipus d’interès de les hipoteques a tipus variable dels seus clients, i consisteix en la mitjana aritmètica simple dels preus ponderats per el saldo de les operacions de préstec amb garantia hipotecària. Un altre indicador pot ser l’euríbor, el més comú en les hipoteques a tipus variable constituïdes a Espanya.

En síntesi, la problemàtica ha sorgit perquè, mentre l’índex Euribor ha patit disminucions que s’han reflectit en l’abaratiment de les quotes hipotecàries, l’índex IRPH no ha disminuït, mantenint-se més alt que l’Euribor, el que ha comportat que les quotes referides l’IRPH siguin força més altes.

No obstant això, el Tribunal Suprem entén que el fet que els consumidors d’Euribor hagin resultat amb el temps més afavorits que els de IRPH, no és motiu de control de transparència de la clàusula que estableix l’IRPH com a índex, ja que aquest efecte només s´ha pogut conèixer a posteriori de la vida del préstec, i el control de transparència s’ha de fer en el moment de la celebració del contracte.

Què és el control de transparència?

El control de transparència és l’estudi pel qual es determina si el consumidor ha estat conscient del significat i efecte (sobretot econòmic) del que contractava, és a dir, si la proposta de la clàusula per part de l’entitat bancària va ser ‘transparent ‘.

A més, es dóna la circumstància que, en la majoria dels préstecs, encara queda molt termini temporal per transcórrer, i es desconeix quin serà l’IRPH en el futur, i si aquest no arribaria a ser en algun moment més favorable que l’Euribor.

Tot i això, hi ha hagut dos magistrats del Tribunal Suprem que han discrepat de la resta, en considerar que la clàusula que incorpora com a índex de referència l’IRPH és abusiva, en tant que a l’entitat bancària li era exigible un plus d’informació sobre de l’abast i funcionament concret que l’IRPH comportava per a les obligacions financeres que anava a assumir el consumidor. Ja veurem si els arguments d’aquests magistrats, encara que minoritaris en aquest cas, van prenent força en futures decisions.

Si té qualsevol dubte referent a aquest article i desitja formular una consulta al nostre equip d’advocats especialistes, utilitzeu l’àrea de contacte. Estarem encantats d’atendre la seva petició d’informació.

David Roca
Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.