Inconstitucionalitat de la Regularització Fiscal

12 juny, 2017

Difonem un primer comentari d’urgència sobre la Sentència del Tribunal Constitucional de 8 de juny de 2017 declarant la inconstitucionalitat i nul·litat de la Disposició Addicional Primera del RDLEY 12/2012 que va regular la regularització fiscal a través de la Declaració Tributària Especial (DTE), coneguda com a “Amnistia Fiscal”.

En virtut de principi de seguretat jurídica de l’Article 9.3 de la CE, s’estableix expressament que aquesta decisió del Tribunal no afectarà a les regularitzacions tributàries fermes que es van realitzar a l’empara de la norma ara anul·lada.

texto leyenda
Photo Creative Commons Atribución 3.0 Licencia – Autor K3T0

En aquest sentit, cal apuntar que:

  • Aquesta sentència NO afecta als contribuents que van optar per regularitzar la seva situació tributària mitjançant declaracions complementàries (i no mitjançant la Declaració Tributària Especial (DTE) ara anul·lada pel Tribunal Constitucional).
  • A través de la DTE presentada al novembre de 2012 es va procedir a regularitzar la situació tributària dels exercicis no prescrits i coberts per la mateixa (exercicis 2006 a 2010), i que el període impositiu 2010 cobert per la citada regularització fiscal va prescriure el 30 de Juny de 2015; en conseqüència, en la majoria dels casos aquesta Sentència del Tribunal Constitucional no té transcendència jurídica alguna.

 

Únicament pot afectar aquesta Sentència en cas que s’hagués interromput la prescripció dels citats exercicis havent-se acollit a la citada “Amnistia Fiscal”.

No obstant això l’anterior, en els propers dies i després d’una anàlisi més detallada de la mateixa, procedirem a complementar aquesta informació.

Adjuntem la nota informativa 38/2017 emesa pel propi Tribunal Constitucional que extracta la citada Sentència.

 

Si té algun dubte sobre aquest article o si desitja comentar el seu cas amb el nostre equip d’advocats especialistes, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment.

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.