Habitatges per a la revenda: Bonificació del 70% de la quota d’ITP

25 febrer, 2020

A Catalunya, les empreses immobiliàries poden gaudir d’una bonificació de el 70% de la quota de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) en l’adquisició d’habitatges usats per tal de revendre´ls en un termini màxim de 5 anys. Aquesta bonificació permet la no repercussió en el preu final de l’immoble de l’ITP pagat per la immobiliària ja que està bonificat.

Viviendas para su reventa

Segons l’art. 13 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, els requisits per aplicar la bonificació de l’70% són els següents:

1.L’empresa adquirent (el comprador) ha de ser una empresa immobiliària que estigui donada d’alta en l’epígraf 833.2 de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Per a l’aplicació d’aquesta bonificació s’entén com a empresa immobiliària la que té com a activitat principal, la construcció d’edificis, la promoció immobiliària o la compravenda d’immobles per compte propi. Aquesta bonificació no és aplicable quan l’empresa adquireix l’immoble en subhasta judicial.
2. S’ha de adquirir la totalitat o una part, d’una o més habitatges usats, els seus annexos i màxim dues places de garatges a el mateix temps.
3. La comptabilitat s’ha de portar d’acord amb el Pla general de comptabilitat de el sector immobiliari.
4. L’immoble ha d’estar comptabilitzat en l’actiu circulant o corrent de la societat.
5. L’immoble ha de ser revenut a un particular o a una altra empresa immobiliària en termini de 5 anys.
6. L’immoble no pot ser arrendat.
7. Hi ha de constar expressament en l’escriptura pública la voluntat d’aplicar la bonificació i l’activitat a la qual es dedica l’empresa adquirent.

Es tracta d’una bonificació provisional fins que no es demostra la revenda de l’immoble a un particular o una altra empresa immobiliària. Si no s’acredita la revenda aportant la nova escriptura en un termini de 5 anys des de la compra, s’ha de presentar una autoliquidació complementària sense bonificació, a el tipus vigent en el moment de la compra i aplicant els interessos de demora.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Dimitrichka Anghelova Advocada

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.