Els nous ajuts per complementar ‘la carrera dels 10.000’.

2 desembre, 2020

En el Diari de la Generalitat de el passat dia 26 de novembre es va publicar el Reial Decret 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.

Aquest Decret Llei pretén, entre altres objectius de menor calat, regular el règim de les ajudes extraordinàries. Reconeix que hi ha un nombre de potencials beneficiaris molt rellevant, dels que s’ha de conèixer les característiques personals, per poder definir quines han de ser les condicions per a l’accés a les ajudes.

És evident, i ja ha estat reconegut expressament, que no hi ha fons per a proveir a tots els necessitats d’un ajut determinat; és a dir: no poden establir unes bases per a les que hi ha un pressupost determinat per atendre, suposem, mil persones, si després es postulen quatre mil persones en la situació i amb les condicions determinades per la normativa com mereixedores de l’ajuda.

Quan això passa, es produeixen disfuncions com l’ocorreguda el passat dia 9 de novembre, en què l’accés als ajuts es va convertir en una cursa d’obstacles, ja que només serien agraciats amb l’ajuda dels 10.000 els peticionaris que la sol·licitessin primer.

I es dóna la paradoxa que, qui més necessita l’ajuda és probablement qui no pot, no sap o no té el temps o la preparació informàtica per accedir, o la paciència d’insistir.

Vistes, doncs les reaccions que va desencadenar el desgraciat sistema de ‘la carrera dels 10.000’, aquest Reial Decret institueix un sistema del llistó flexible, ja que es demana que es bolquin les candidatures en un fons informatiu, de manera que posteriorment, en un termini fixat de 15 dies, l’organisme podrà calibrarà les candidatures, classificar-les i llavors i només llavors, determinar les condicions de la prestació, per tal d’adequar els fons disponibles per a aquesta ajuda al nombre de peticionaris. És el que es dedueix de l’esmentat Decret Llei: és un sistema curiós, que sembla denotar que la Generalitat estigui manca de dades per fer les seves previsions; però, al menys, aquest sistema sembla més just que l’anterior.

Segons aquest sistema, dilluns passat es va obrir a les 09:00 del matí i fins al 7 de desembre a les 15:00, la inscripció prèvia a les ajudes extraordinàries per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront del COVID-19. Els requisits principals que fan falta són:

  1. Domicili fiscal a Catalunya.
  2. Estar d’alta en REPTA o en mutualitat alternativa al RETA ininterrompudament, abans de l’1 d’octubre de 2020.
  3. Base imposable de l’IRPF inferior a 35.000 €.
  4. Rendiment net dels tres primers trimestres de 2020 inferior a 13.125 €.
  5. No tenir altres ajuts dels atorgats anteriorment en aquesta línia.

Per diferenciar aquesta disposició de la de ‘la carrera dels 10.000’, la disposició estableix que l’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

o sabem què es concedirà ni a quants ni quan: esperem que tot això no quedi en un mer desideràtum, ja que seria penós que s’estigués fent ballar l’aigua als aspirants a una ajuda, perquè aquesta després sigui simbòlica o inexistent.

Mentrestant – això sí -, ja s’ha anunciat un pròxim augment de les quotes d’autònoms a la Seguretat Social.

Juan Núñez – Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.