El venciment anticipat: una altra clàusula abusiva davant dels consumidors.

20 setembre, 2018

Com ja és habitual, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va perfilant la interpretació de l’aplicació de la legislació de consumidors, i en especial, l’abusivitat de certes clàusules. Aquesta vegada, és la clàusula de venciment anticipat en els contractes de préstec amb garantia hipotecària què ha estat encausada.

L’advocat general del TJUE, Sr. Maciej Szpunar, ha publicat tres informes sobre cinc qüestions prejudicials sobre procediments d’execucions hipotecàries seguides en tribunals espanyols. La qüestió es basa en si, encara que en el contracte de préstec hipotecari hi hagi la clàusula abusiva de venciment anticipat per l’impagament d’una sola quota, però resulta que s’exerceix el venciment anticipat davant l’impagament de més de tres quotes, això possibilita l’execució hipotecària, en haver “suavitzat” les condicions.

Vencimiento-anticipado

La conclusió a la qual arriba l´advocat general del TJUE és que no pot moderar ni substituir la clàusula de venciment anticipat, ja que en si mateixa és abusiva i, en conseqüència, tota la clàusula de venciment anticipat abusiva es té per no posada. Això vol dir que no pot prosseguir l’execució hipotecària (sense perjudici que el prestador, generalment entitat bancària, pretengui la resolució del préstec per la via del judici ordinari i execució ordinària).

Entre d’altres motius, aquesta solució tan radical establerta en l’art.6 de la Directiva 93/13, el que pretén és eradicar les clàusules abusives: evitar la seva incorporació, doncs, en cas contrari, es seguirien intentant incloure, si resulta que posteriorment estigués en mans de l’entitat bancària moderar, per fer-les ‘tolerables’.

Així mateix, el propi advocat general, en les seves conclusions, estableix que, si les condicions de l’execució hipotecària són més favorables per al consumidor que les establertes en una execució ordinària, ha de demanar-se al consumidor demandat si vol prosseguir o no amb l’execució hipotecària .

Una altra vegada la UE perfila i interpreta la legislació de consumidors. Estarem a l’espera a veure quina és la decisió final del TJUE.

Si té algun dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

David Roca – Advocat.

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.