Barra lliure de dades de clients entre entitats bancàries

13 novembre, 2017

El 13 de gener de 2018 finalitza el termini de transposició a la legislació dels estats membres de la Directiva (UE) 2015/2366 de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament en el mercat interior, que deroga l’anterior regulació. Aquesta Directiva té com a finalitat consolidar el mercat únic de pagaments dins de la UE.

No obstant això, un dels seus objectius els constitueix també el augmentar la competència entre les diferents entitats bancàries, i per a això, es preveu en la Directiva (anomenada PSD2 en l’argot bancària) que, obtinguda l’autorització del client per part d’una entitat bancària , aquesta podrà accedir a les dades dels productes que té en qualsevol altra entitat bancària, i així poder oferir un producte més competitiu.

És a dir, que qualsevol banc, amb un consentiment exprés del seu client, podrà accedir a les seves dades sobre comptes, fons i altres productes bancaris que aquest client tingui concertades en altres entitats bancàries.

Datos_Clientes_Entidades_Bancarias

Com és lògic, això suposa, per part dels bancs, un esforç en la necessària ‘posada a disposició’ de la informació, però de manera que tan sols sigui accessible per part de qui tingui autorització del client comú. El fet que aquesta autorització no hagi de donar-se necessàriament al banc que ha de posar la informació a disposició, sinó tan sols a qui la demana, suposa que s´hi haurà de posar especial cura en el procés, per raó de la necessària protecció de dades.

Amb independència d’aquestes dificultats, és evident que això va a obrir una competència frenètica entre les entitats bancàries. Suposem que la major part s’estarà preparant per obtenir el major nombre d’autoritzacions i consentiments dels clients per poder fer les necessàries ‘prospeccions’ dels productes financers contractats amb altres entitats.

No dubtem que el sistema podrà ser probablement més ‘eficient’, però pot provocar reticències per la ingerència que suposa en la vida econòmica privada, i en la general prudència popular, que aconsella que la mà dreta no sàpiga el que fa l’esquerra en certs aspectes sensibles.

Si té qualsevol dubte referent a aquest article i desitja formular una consulta al nostre equip d’advocats especialistes, utilitzeu l’àrea de contacte. Estarem encantats d’atendre la seva petició d’informació.

Juan Núñez
Soci Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.