Cessió de dades dels familiars d’empleats

5 novembre, 2019

La cessió de dades dels familiars dels empleats, entenent com a tals, als membres de la seva unitat familiar, ha de regir-se per la normativa en matèria de protecció de dades de la Unió Europea i la normativa nacional, sent així que s’extrapola fora de l’àmbit que regeix la relació contractual entre ocupador i empleat.

proteccion-de-datos

Per això, la finalitat i la legitimació del tractament de les dades dels familiars dels empleats han d’estar clarament fonamentades, seguint per a això els requisits que imposa la normativa de protecció de dades.

Cal tenir en compte que, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, l’execució o continuïtat del contracte laboral no podrà supeditar-se a que l’interessat presti el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades per a finalitats diferents o que no guardin relació amb el manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual.

El responsable del tractament té l’obligació d’informar a les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades; aquesta informació s’ha de posar a disposició dels interessats en el moment en què se sol·licitin les dades, prèviament a la recollida o registre, si és que les dades s’obtenen directament de la persona interessada.

En el cas que les dades personals es refereixin als familiars dels empleats, el sol·licitant ha de justificar que se sol·liciten per raó de l’existència de la relació laboral, i el contracte de treball constitueix el mitjà adequat per plasmar la informació relativa als tractaments.

Si les dades es sol·licitessin posteriorment, aquesta justificació s’informarà mitjançant una comunicació especial a aquest efecte.
En aquest sentit, ja sigui en el contracte de treball o en la comunicació posterior, ha de constar:
a. La submissió del sol·licitant al Reglament Europeu i les normes nacionals de Protecció de Dades.
b. La finalitat del tractament de les dades personals que se sol·liciten, que s’ha d’ajustar a les característiques de la relació contractual que s’estableix.
c. Que el tractament d’aquestes dades personals quedarà sotmès al compliment de les obligacions imposades al sol·licitant, fins i tot quan es cedeixin a tercers per a la seva gestió.

Per al tractament de dades personals complementaries que es sol·licitin després de la celebració del contracte inicial, s’haurà de demanar el consentiment de l’empleat, atenent a la finalitat d’aquesta sol·licitud, llevat que el sol·licitant estigui emparat per l’interès legítim, per tractar-se de dades necessàries. En tot cas, l’empleat ha de ser informat de la finalitat d’aquesta petició de dades.

Ha de verificar-se, per tant, que aquesta informació consta en els contractes laborals ja existents i, si no constés o constés incompleta, s’hauría de proporcionar aquesta informació, de la mateixa manera que si s’haguessin de sol·licitar dades addicionals a les ja facilitades anteriorment, tant referents a l’empleat com als seus familiars.
Per a qualsevol dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Melanie Díaz Pinedo – Advocada

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.