Aprovada la tan necessària i esperada Llei de Secrets Empresarials

26 febrer, 2019

El passat dijous 21 de febrer ha quedat publicada la nova Llei de secrets Empresarials (LSE), que entrarà en vigor als vint dies. L’aprovació d’aquesta llei és el resultat, encara que fora de termini, de la transposició de la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites.

secretos-empresa

L’objectiu de la Directiva Europea és garantir que la competitivitat de les empreses i organismes d’investigació europeu que es basa en el saber fer i en la informació no divulgada estigui protegida de manera adequada i, a la vegada, millorar les condicions i el marc per a el desenvolupament i l’explotació de la innovació i la transferència de coneixements en el mercat interior.

Aquesta nova regulació aporta a l’ordenament espanyol les eines suficients per poder protegir la innovació i representa un gran avenç en el règim de protecció jurídica dels secrets empresarials, sobretot tenint en compte l’era digital en què ens trobem immersos. La nova llei busca millorar l’eficiència de la protecció jurídica dels secrets empresarials.

La LSE descriu els secrets empresarials com qualsevol informació o coneixement, inclòs tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer que sigui secret, tingui valor empresarial i hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo en secret.

Entre les novetats que s’introdueixen a la LSE, es troba la incorporació de regles per preservar el tractament confidencial de la informació que s’aporti o es generi en el procés i que pugui constituir secret empresarial. A més, regula també la vessant patrimonial del secret empresarial i estableix la seva potencial cotitularitat i la seva transmissibilitat, incorporant un seguit d’accions de defensa del titular del secret per fer front a la possible violació d’aquest, amb especial atenció a la regulació de la indemnització per danys.

La recentment aprovada llei estableix els paràmetres dins dels quals s’emmarquen aquests secrets i, sobretot, els requisits que aquests secrets han de complir per ser considerats com a tals. Cal destacar que cal que els titulars de la informació o coneixements prenguin les mesures necessàries per mantenir com a secreta la informació que es considera secreta pel seu valor empresarial, ja sigui actual o potencial.

Les empreses han de prendre consciència de la importància del secret empresarial; aquest ha de ser considerat com un actiu intangible de la mateixa i cal que aquelles empreses que encara no ho fan, valorin la seva know-how i els coneixements que posseeixen, ja que part del seu valor es deu a aquests secrets. Aquesta norma ha de servir perquè els titulars d’un secret empresarial prenguin consciència de la necessitat d’adoptar les mesures per protegir-lo.

Si té algun dubte sobre aquest article, pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir-se al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Marc Baró  Advocat

Feu un comentari

X

. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.