Alguns aclariments de la Generalitat a l’impost sobre actius improductius de les persones jurídiques

22 octubre, 2019

Com a continuació al nostre post del passat 7 d’octubre, relatiu a l’Impost Català sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques, en el qual plantejàvem una sèrie de dubtes sobre el mateix, hem de comentar que la Generalitat, a través de la Consulta V289 / 19, ha aclarit els següents punts:

  • Respecte a si correspon liquidar l’impost a les Societats Patrimonials, conclou que aquestes no estan subjectes a l’impost, doncs, fent una tasca interpretativa integradora del concepte “objecte mercantil”, i tenint en compte l’esperit i finalitat de la norma, conclou que el concepte de “subjecte passiu” està vinculat al fet que l’entitat realitzi una activitat econòmica. És en aquest sentit, contesta la DGT de Catalunya, que s’ha d’interpretar el concepte de “objecte mercantil”, concloent que aquesta interpretació exclou les Societats Patrimonials com a subjectes passius de l’impost.
  • Tenint en compte que la meritació es produeix l’1 de gener de cada any, als efectes de qualificar la Societat com Patrimonial o no, caldrà valorar respecte a l’últim exercici tancat immediatament anterior a la data de la meritació.
  • Pel que fa als actius cedits als socis mitjançant preu, a més de la cessió a valor de mercat, s’exigeix que el soci treballi de manera efectiva en la societat percebent una retribució superior al preu de la cessió. En aquests casos Com s´ha d’interpretar el concepte “treball efectiu de la Societat?”: La DGT de Catalunya aclareix que el fet rellevant a efectes d’aquest impost és la percepció de rendiments qualificats de rendiments del treball en la societat, no tenint incidència en aquest requisit la tipologia del contracte que vincula el perceptor d’aquest rendiment amb la societat, i sense perjudici de quin sigui el seu règim d’afiliació a la Seguretat Social.

impuestos

És d’agrair a la Delegació Catalana de la EADAF l’haver plantejat la consulta i a la Generalitat per la celeritat en la seva contestació. I tot això a fi d’intentar aclarir determinats conceptes, fonamentals per a procedir o no a la liquidació de l’Impost abans de final del mes de novembre.

Cristina Burguera – Advocada

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.