Nota Informativa: Revisió Cadastral – Barcelona, juliol de 2017

24 juliol, 2017

La Gerència del Cadastre de Catalunya està renovant els valors cadastrals de tot el municipi de Barcelona. Han passat 15 anys des de l’última revisió cadastral reflectida en l’IBI, i actualment es fa necessari la seva revisió per adequar els valors a la realitat del moment.
Hem de recordar que, amb efectes des de l’1 de gener de 2018, el nou valor cadastral assignat a l’immoble és el que servirà com a base per al càlcul de diversos Impostos i Taxes. Destaquem entre d’altres:

  • IBI, Recollida d’Escombraries, Impost Metropolità del Transport ….
  • IRPF: En cas d’immobles a disposició dels seus propietaris (exclòs l’habitatge habitual). (Renda presumpta). I a efectes del càlcul de l’amortització en cas d’immobles llogats.
  • PATRIMONI: Els immobles han de declarar-se pel major valor entre el cost d’adquisició o el valor cadastral.
  • IAE: Per al càlcul de l’Impost en cas d’activitat d’arrendament de locals o habitatges
  • ITP I SUCCESSIONS I DONACIONS: Per a la seva comprovació prioritària per part de les administracions en cas de transmissions a títol onerós (compravendes) o lucratiu (donacions o successions).
  • PLUSVÀLUA MUNICIPAL: Impost municipal que grava l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana entre el moment de la transmissió. Aquest impost, actualment, es troba pendent de revisió a nivell nacional en haver-se declarat Inconstitucional determinats articles del mateix.

Revision_Catastral_2017_Catalunya_I

S’han realitzat diverses anàlisis per empreses especialitzades dels efectes d’aquesta revisió cadastral i a nivell general es poden fer els següents comentaris:

  1. Els nous valors cadastrals suposen aproximadament un 50/55% dels valors de mercat dels immobles.
  2. S’està procedint a uns augments considerables en els valors del sòl i mantenint o, fins i tot, rebaixant els valors de construcció amb el que l’augment global del valor cadastral no semblen molt acusats, tot i això l’augment de valor del sòl pot portar l’augment considerable d’altres impostos (Plusvàlua Municipal, aplicació d’amortitzacions … ..)
  3. Els sectors més afectats pels augments cadastrals són els Comercials (especialment de determinades zones de Barcelona) Oficines i Hoteler. En aquest últim, s’han aprovat uns nous paràmetres que afecten als hotels de categoria superior a 3 estrelles i que incideixen especialment en el valor del sòl dels mateixos, arribant a triplicar el valor.
  4. Per la seva banda, el sector industrial, s’ha vist menys afectat donat que ja es parteix d’una valoració inicial molt elevada.

Actualment el Cadastre està enviant, ABANS DEL 23 D’AGOST i per correu ordinari una carta anunciant el núm d’immobles propietat del contribuent, el valor cadastral dels mateixos abans i després de la revisió i la quota a liquidar per l’IBI. Així mateix, s’informa al contribuent de la possibilitat de descarregar-se la notificació detallada via internet mitjançant DNI electrònic o amb una clau determinada, i en tal cas la notificació s’entendrà realitzada a tots els efectes (terminis per reclamar ….)
En cas de NO procedir a la descàrrega de la notificació electrònica, el Cadastre, A PARTIR DEL 24 D’AGOST, procedirà, mitjançant correu certificat i amb justificant de recepció, l’enviament de la notificació detallada de l’augment cadastral. Aquesta notificació obrirà el termini per procedir a possibles revisions, reclamacions ……
Donada la transcendència d’aquests nous valors, els recomanem la revisió dels mateixos i, si escau, plantejar una possible revisió de la superfície, dels coeficients correctors en funció de l’ús de l’immoble (comercial, equipaments, turístic, aparcament, residencial …) antiguitat, característiques singulars del mateix … ..
Per això, els recomanem NO procedeixin a l’obertura telemàtica de la notificació abans del 23 d’AGOST i esperin que els sigui notificada mitjançant el procediment previst a la Normativa legal (notificació individualitzada mitjançant justificant de recepció) a partir del 24 d’Agost a fi de tenir el termini necessari per a procedir a l’estudi i anàlisi de la mateixa i decidir sobre la seva impugnació o acceptació.

Si té qualsevol dubte referent a aquest article i desitja formular una consulta al nostre equip d’advocats especialistes, utilitzeu l’àrea de contacte. Estarem encantats d’atendre la seva petició d’informació.
Barcelona, ​​a 24 de Juliol de 2017.

Cristina Burguera
Socia Advocada

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.