El responsable fiscal del no resident no sempre és voluntari: alguns advertiments.

15 gener, 2018

Aquest és un tema espinós i al que no es dedica sovint la suficient atenció, ja que un mandatari de bona voluntat -o un professional poc cautelós- pot arribar a respondre de qüestions que no tenia previstes en el moment d’acceptar l’encàrrec. En aquest article repassem les claus i les consideracions a tenir compte en aquest tipus d’operacions.

L’article 10.1 i la representació obligatòria en el no resident:

L’art. 10.1 de l’Impost de la Renda de No Residents (LIRNR), estableix l’obligació dels contribuents de nomenar una persona física o jurídica amb residència a Espanya perquè els representi davant l’Administració tributària en relació amb la seva obligació per aquest impost, quan operin per mediació d’un establiment permanent o quan, per la quantia i les característiques del patrimoni del subjecte passiu, així ho requereixi l’Administració. El mateix passa amb l’article 6 de la Llei sobre el Patrimoni, que estableix que els no residents subjectes a aquest impost han de nomenar un representant fiscal a Espanya.

De vegades, persones no residents adquireixen propietats que després lloguen, i un conegut o un gestor s’ocupa dels tràmits impositius pel seu compte, i s’institueix, llavors, a ‘responsable fiscal’.

Responsable-fiscal-no-residente

Les obligacions del responsable fiscal designat:

Cal veure, doncs, com es converteix un voluntariós gestor en ‘responsable fiscal’ d’un no resident: Segons l’Article 9 de la Llei IRNR, és responsable solidari de l’ingrés dels deutes tributaris corresponents als rendiments obtinguts a Espanya per un no resident , qui tingui encomanats la gestió o ingrés o qui sigui dipositari o gestor dels béns o drets que produeixin aquests rendiments.

D’altra banda, quan el rendiment ja constitueix una activitat empresarial amb despeses deduïbles (per exemple, el lloguer en règim d’arrendament turístic), la normativa obliga a designar un representant fiscal. S’estableixen sancions en cas de no ser nomenat i, si aquest és una persona diferent de qui estigui facultat per contractar en nom d’aquells, l’Administració tributària pot considerar com ‘responsable fiscal’ a aquell que té poders per gestionar i dirigir l’activitat realitzada en Espanya.

La qüestió està, doncs, en si el possible ‘responsable fiscal’ ha estat el dipositari o gestor dels béns i drets dels no residents, de manera que, en principi, no respondrà si els fons de l’operació no han passat per comptes sobre les que tingués disposició.

Respecte al risc de ser responsable fiscal:

Però atenció al cas en que tingués poders per gestionar o dirigir. Així doncs, pot haver situacions imprevistes en les que, no disposant de la suficient provisió de fons per atendre les obligacions tributàries (per exemple, per un càlcul erroni), o havent deixat de disposar-les (per exemple, per haver-les tornat al titular, que ha sol·licitat fer la gestió per si mateix, però no la fa), o fins i tot, per una responsabilitat derivada (per exemple, una liquidació complementària), l’Administració pretengui aplicar les regles de la responsabilitat a aquell que va tenir facultat per contractar.

En aquest cas, aquella persona que bonament es va oferir a fer-li un favor o servei al no resident, tindrà un important i inesperat problema a resoldre. Així doncs, abans d’intervenir en aquest tipus d’operacions, convé estudiar bé la manera de cobrir-se i protegir-se d’aquesta possible contingència.

Si té qualsevol dubte referent a aquest article i desitja formular una consulta al nostre equip d’advocats especialistes, utilitzeu l’àrea de contacte. Estarem encantats d’atendre la seva petició d’informació.

 

Dimitrichka Angelova
Jurista – Asessora fiscal

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.