Injustícies del sistema tributari: La inclusió dels llegats a la base de càlcul de l’aixovar domèstic.

17 juliol, 2018

Què passa quan una persona mor i deixa una herència de 3 M €, però 2 M € d’aquesta herència el constitueix un llegat especial a favor d’una persona que no és ni hereu ni legitimari? Qui paga el Aixovar?

Legado-ajuar-hereditario

L’article 15 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions estableix que “L’aixovar domèstic formarà part de la massa hereditària i es valorarà en el 3 per 100 de l’import del cabal relicte del causant, llevat que els interessats assignin a aquest aixovar un valor superior o provin fefaentment la seva inexistència o que el seu valor és inferior al que resulti de l’aplicació del referit percentatge”. Aquest article obliga a l’anomenada ‘prova diabòlica’ en cas d’inexistència o poc valor del aixovar, ja que és de general coneixement la dificultat que resulta demostrar una cosa negativa. Com s´ha de provar que l’aixovar és inexistent o menor al dit 3%?

D’altra banda, l’art. 23 del Reglament d’Impost de Successions, estableix que aquesta obligació no és exigible als legataris, sempre que aquests últims no coincideixen amb els hereus.

Així doncs, segons es desprèn de la Llei i el Reglament d’Impost de Successions, l’aixovar domèstic es calcula sobre el total dels béns deixats pel testador inclosos els llegats, però excloent als llegats del seu pagament, ja que se suposa que els hereus, llevat que es digui una altra cosa, són els que es distribueixen dit aixovar. Però, què passa si és inexistent o ínfim, i no es pot demostrar? És a dir, que en el cas pràctic anteriorment exposat, l’aixovar domèstic es calcularà sobre els 3 M € i serà inclòs a la base imposable de l’impost dels hereus i legitimaris (si n’hi ha), tot i que una tercera persona que no és hereva, i que per tant no paga l’aixovar, rebi 2 M €.

Tal com estableixen diversos tribunals, entre ells el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en la Sentència 188/2017 de 16 Mar. 2017, l’aixovar domèstic és un actiu més que es comprèn en la massa hereditària i que supera el concepte d’aixovar domèstic previst en el Codi Civil, per la qual cosa els hereus han d’incloure en la base imposable de l’impost no només el 3% de l’aixovar del que efectivament hereten, sinó el 3% del que totalitat dels béns, inclosos els llegats, llevat que el testador hagi deixat al legatari els estris, roba, etc. que es trobin en el bé llegat. És a dir, que els llegats computen a efectes de determinar l’aixovar, que és una quantitat alçada que no té per què coincidir amb la realitat i de la qual resultarà pràcticament impossible ‘demostrar fefaentment la seva inexistència’.

En definitiva, els hereus estaran ‘gravats’ en major o menor mesura per aquest 3%, cas de no existir realment, depenent del romanent que els quedi, un cop complerts els llegats. En el cas exposat al principi, si a més hi hagués un altre llegat de, posem per cas, 900.000, més valdria renunciar a l’herència.

Si té algun dubte sobre aquest article pot utilitzar l’àrea de contacte de la nostra pàgina web per dirigir al nostre equip d’advocats especialistes. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

Dimitrichka Anghelova – Advocada

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.