4 dubtes habituals sobre les llicències d’obertura

20 novembre, 2017

Com hem pogut comprovar en els darrers temps, qui té una llicència d’obertura té un actiu molt important, sobretot després de comprovar com en molts municipis es viuen reticències a concedir certes llicències per a nous establiments, ja sigui com a mesura contra la massificació turística, ja sigui pel possible impacte ambiental o veïnal.

Licencias de Apertura: 4 dudas frecuentes

Quantes llicències són obligatòries per explotar l’activitat d’un establiment?

Convé recordar que tant a Catalunya com a la majoria de comunitats espanyoles, els establiments han de disposar d’una sola llicència d’activitat, tramitada a l’inici de l’activitat, en la qual s’ha de detallar específicament totes les activitats i serveis complementaris que es pretengui prestar. No cal una llicència per cada activitat o servei complementari que es desenvolupi a l’establiment.

Qui atorga la llicència d’obertura?

L’òrgan encarregat d’atorgar la llicència d’activitat és l´Ajuntament del municipi on es troba l’establiment, pel que resulta necessari acudir a la normativa municipal per si hi ha algunes especificacions tècniques; no obstant això, els tràmits d’obtenció de les llicències segueixen “grosso modo” les mateixes prerrogatives.

Totes les activitats i / o serveis han de ser detallades i documentades en els tràmits inicials d’obtenció de la llicència d’activitat pertinent a l’Ajuntament que correspongui, que haurà de passar el pertinent informe tècnic, perquè sigui verificat l’establiment, comprovant que es compleix amb el declarat pel sol·licitant i que es reuneixen els requisits previstos a la normativa aplicable per a poder desenvolupar les activitats preteses, mitjançant la ‘declaració responsable’.

Quines normes s’han de complir?

A més, tots els establiments han de complir, a part de les normes pròpies de la seva activitat, les normes dictades pels respectius òrgans competents; les més importants són en matèria de construcció i edificació (llicència d’obres, autorització municipal, certificat d’aprofitament urbanístic), instal·lació i funcionament de maquinària, sanitat, seguretat i prevenció d’incendis, i qualsevol d´altres aplicables.

Les persones titulars dels establiments adquireixen el compromís de mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a l’exercici de l’activitat. Així doncs, pel que fa a canvis i modificacions de les característiques de l’establiment o de l’activitat a desenvolupar, aquestes han de ser declarades per la persona titular.

Què cal fer si hi ha modificacions?

Lògicament, tots els serveis que no estiguin contemplats en les llicències d’activitat i s’estiguin desenvolupant, oferint o vagin a executar-se, hauran de ser declarats i documentats pel titular, als òrgans competents (ajuntaments), perquè puguin ser verificats i autoritzats d’acord amb la normativa vigent en cada moment. L’Ajuntament indicarà els requisits a complimentar, que convé siguin dirigits per un enginyer o arquitecte, segons el cas, per després, com ja hem dit, passar el pertinent informe tècnic.

Si té qualsevol dubte referent a aquest article i desitja formular una consulta al nostre equip d’advocats especialistes, utilitzeu l’àrea de contacte. Estarem encantats d’atendre la seva petició d’informació.

Marc García Botella
Advocat

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.