La Plusvàlua Municipal: un impost en discussió

3 abril, 2018

Plantejament:

Amb motiu de la crisi econòmica, s’han produït durant aquests últims anys nombroses transmissions d’immobles que han generat pèrdues. No obstant això, els ajuntaments han seguit liquidant l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (popularment “Plusvàlua Municipal”), malgrat la pèrdua real. Aquesta situació va ser objecte de nombroses reclamacions que han motivat la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017.

 Plusvalia-Municipal-Actualidad

Quina és la situació actual?

La Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de Maig declara nuls determinats preceptes de la Llei d’Hisendes Locals relatius a la base imposable de l’impost, en aquelles situacions en què no s’ha produït increment de valor dels terrenys entre la data de compra i la data de venda, assenyalant, a més, ha de ser el legislador qui ha de modificar o adaptar la Llei per a no gravar situacions d’inexistència de guany.

A partir d’aquest moment, en aquests casos entenem que s’ha de notificar a l’Ajuntament que correspongui, que s’ha realitzat l’operació de transmissió, que la mateixa no ha generat increment de valor dels terrenys i, per tant, no hi ha fet imposable gravable, no procedint cap liquidació de quota.

Per la seva banda, els ajuntaments hauran de suspendre les liquidacions de les transmissions fins que s’aprovi la normativa oportuna que reguli la forma d’acreditar que efectivament no hi ha hagut guany, d’acord amb el mandat establert en la pròpia Sentència.

Diferents postures dels tribunals davant la sentència.

Actualment la Sentència del Tribunal Constitucional està sent interpretada de manera diversa pels diferents òrgans judicials destacant dues posicions:

1.- El Tribunal Constitucional ha creat un “buit legal” en l’impost i, com a conseqüència, no es pot liquidar l’impost en cap cas (hi hagi o no benefici en l’operació). En aquest sentit s’han pronunciat el TSJ de Madrid, de Catalunya, de Castella i Lleó i de Galícia.

2.- S’ha de liquidar l’impost quan no es pugui acreditar pèrdua en l’operació de transmissió. Els TSJ de València i Aragó sostenen que cal exigir l’impost en absència de prova de pèrdua.

El Tribunal Suprem haurà de decidir:

Davant d’aquesta situació i a Instància de l’Ajuntament de Saragossa, el Tribunal Suprem acaba d’admetre a tràmit el recurs de cassació en el qual haurà de decidir, després de la Sentència del TC, per garantir la seguretat jurídica, la igualtat en l’aplicació de la llei i el respecte de la reserva de llei, si els jutjats i tribunals d’anul·lar les liquidacions de l’impost sense entrar a valorar si, en cada cas, s’ha produït o no increment de valor. Així doncs, finalment serà el Tribunal Suprem qui haurà de decidir entre una de les dues postures.

I entretant, ¿com hem d’actuar?

Davant tota aquesta situació, aconsellem:

1.- En cas que es pugui acreditar que no s’ha produït un guany en l’operació, ja hem comentat que, atès que l’esmentada Sentència declara també nul l’article 110.4 de la Llei, s’ha de notificar a l’Ajuntament que correspongui que s’ha realitzat l’operació de transmissió, que no ha generat increment de valor dels terrenys i, per tant, no hi ha fet imposable gravable, no procedint liquidació de quota alguna.

2.- En cas que l’operació de transmissió origini guany, el nostre consell és liquidar l’impost a l’Ajuntament corresponent i immediatament procedir a la impugnació de l’esmentada autoliquidació i sol·licitar els ingressos indeguts a l’espera que el Tribunal Suprem resolgui el recurs de Cassació i es pronunciï definitivament sobre la meritació o no de la Plusvàlua en cas que es produís guany en l’operació.

3.- Pel que fa a les autoliquidacions dels últims quatre anys, aconsellem impugnar i sol·licitar devolució d’ingressos indeguts en qualsevol cas (hagi generat o no guany l’operació de transmissió de l’immoble) a l’espera que el Tribunal Suprem resolgui el recurs de cassació plantejat per l’Ajuntament de Saragossa.

A data d’avui, abril 2018, estan en període d’impugnació les Plusvàlues Municipals liquidades des de març 2014 a endavant.

Per tant, si durant aquest període s’ha liquidat (pel sistema d’autoliquidació) aquest impost amb motiu de qualsevol transmissió d’immobles, (venda, donació, herència, aportació de béns a una societat, permuta, expropiacions, etc.) aconsellem la seva impugnació. Per tal que, si el TS decideix que el Tribunal Constitucional ha creat un “buit legal” en l’impost i, en conseqüència, no es pot liquidar l’impost en cap cas (hi hagi o no benefici en l’operació), puguem accedir a la devolució de l’impost pagat indegudament.

Si té alguna consulta referent a aquest article o desitja consultar el seu cas concret amb l’equip d’advocats especialistes, utilitzi l’àrea de contacte en qualsevol moment. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.

 

Cristina Burguera
Advocada

Feu un comentari

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.